Realizacija IPA prekograničnog programa Mađarska – Srbija odvija se u budžetskom periodu Evropske unije za period 2007-2013. Na osnovu zajedničke odluke, Mađarska i Srbija je formirala institucionalnu strukturu programa u tzv. „podeljenom sistemu rukovođenja“.

Cilj komponente „Prekogranične saradnje“ je potpomaganje dobrosusedskih odnosa, a s time jačanje stabilnosti, bezbednosti i ostvarivanje zajedničkih interesa obe države, odnosno harmoničan, izbalansiran i održivi rast obe zemlje. U sadašnjem programu, Mađarska i Srbija sarađuju u okviru gore navedene komponente IPA programa, oslanjajući se na zajednički formirane institucionalne osnove. Realizacija programa se odvija iz zajedničkog finansijskog izvora u jedinstvenoj strukturi uz primenu principa zajedničkog donošenja odluka.

Radi obezbeđenja neposrednog prekograničnog uticaja, s obe strane prekogranične regije, tj. i sa mađarske, i sa srpske strane, treba uključiti partnere. Potrebno je, da se projekti planiraju i realizuju po tzv. zajedničkim kriterijumima saradnje: zajedničko planiranje, zajednički ljudski resursi, zajedničko finansiranje, odnosno zajednička implementacija projekata. Rezultati projekta treba da imaju uticaja na obe strane granice.