Projektismertető

Az IPA Pályázati rendszerről általánosan

„A Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtására az Európai Unió 2007-2013-as költségvetési időszakában kerül sor. A Program intézményi struktúráját Magyarország és Szerbia közös döntés alapján ún. „megosztott irányítási rendszerben” hozta létre.

A Határon Átnyúló Együttműködési komponens célja, hogy elősegítse a jó szomszédi viszonyt, erősítve mindkét ország stabilitását, biztonságát és a közös érdekek érvényesülését, valamint a két ország harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését. A jelenlegi programban Magyarország és Szerbia a fenti IPA komponens keretein belül működik együtt, közösen felállított intézményi alapokra építkezve. A program lebonyolítása közös pénzügyi forrásból egységes szerkezetben történik, közös döntéshozatal alkalmazásával.

A határon átnyúló közvetlen hatás biztosítása érdekében a projektekbe a határ menti terület magyar és szerb oldaláról egyaránt be kell vonni partnereket. A projekteket az ún. közös együttműködési kritériumok szerint kell tervezni és végrehajtani: közös tervezés, közös humán erőforrás, közös finanszírozás, illetve közös projekt-végrehajtás. A projektek eredményeinek hatást kell gyakorolnia a határ mindkét oldalára.”

Közös Pályázatunk az IPA határon átnyúló pályázati rendszer keretén belül jött létre és került pozitív elbírálásra, amelynek megvalósítása kapcsán a következő főbb – nyilvánosságot érintő – információkat adjuk közre:

A projekt teljes elnevezése:
Gate to Europe. Elaboration of studies of a potencial cross-border industrial park

A projekt rövidítése: 
Gate to Europe

A projekt azonosító száma: 
HUSRB/1002/213/132

Főpályázó: 
Magyar Szerb Kereskedelmi és Iparkamara, Szeged

Partnerek: 
Szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara, Szabadka
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Szeged

A projekt összértéke: 
108.966,00 euró

A projekt futamideje: 
2011. 12.01.- 2012.11.30.

A Gate To Europe projekt fő célja egy határon átnyúló együttműködés keretében ipari park megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése, amely ipari parkok Szabadka községben és a határ magyarországi oldalán, Tompán létesülnének.

A projekt legfontosabb feladatai:

1. Az ipari parkok létrehozását előkészítő szakmai dokumentumok összeállítása:

• analitikai helyzetelemzés, amely a tulajdonviszonyokat, a piaci lehetőségeket, és befektetői szándékot vizsgálja,
• komplex megvalósíthatósági és gazdaságossági tanulmány, 
• jogi elemzés, 
• marketing terv,
• műszaki tanulmányterv, mely az ipari parkok tervezésének alapjául szolgál.

2. Egy határon átnyúló szervezet megalapítása, amely az ipari parkok fejlesztését irányítja, és amely szavatolja, hogy a projektumban leírtak ténylegesen megvalósuljanak és hozzájáruljanak az ipari parkok megépüléséhez. A határokon átnyúló együttműködést és regionális fejlesztést elősegíti az is, hogy Szabadka és Tompa képviselői is helyet kapnak a szervezetben és ez által a partnerekkel történő együttműködés is rendszeresebb és hatékonyabb lehet.

3. A kezdeményezés népszerűsítése: nyitó- és záró konferencia megszervezésével, egy honlap üzemeltetésével, három brosúra kiadásával és két film elkészítésével lesz biztosítva

Célcsoportok:

1. Potenciális befektetők, beszállítók és gyártók, vállalkozók
2. Különböző szinteken dolgozó döntéshozók
3. Többi határ menti régió döntéshozói, akik a jó példát és hatékonyságot látva hasonló kezdeményezéseket indíthatnak el.

A projekt közvetlen eredményei:

1. Megindul egy-egy megvalósulandó határon átnyúló kapcsolatokkal bíró ipari park előkészítése;
2. Határon átnyúló szervezet alakul, amely irányítja a folyamatot;
3. A potenciális befektetők, beszállítók, gyártók, és döntéshozók időben és folyamatosan tájékozódhatnak a kezdeményezésről.

A projekt közvetett eredményei:

1. Szabadka és Tompa községében egy-egy határon átnyúló kapcsolattal bíró ipari park jön létre; 
2. A régió befektetőinek és munkahelyeinek száma megnő, a munkanélküliség csökken;
3. A magyar-szerb határövezet és tengely mentén egy versenyképes és fejlődő régió alakul ki;
4. A kezdeményezésről szóló nemzetközi híresztelések bevonzzák a külföldi befektetőket.

Kérjük Ön is támogassa a projekt megvalósulását!