„A Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtására az Európai Unió 2007-2013-as költségvetési időszakában kerül sor. A Program intézményi struktúráját Magyarország és Szerbia közös döntés alapján ún. „megosztott irányítási rendszerben” hozta létre.

A Határon Átnyúló Együttműködési komponens célja, hogy elősegítse a jó szomszédi viszonyt, erősítve mindkét ország stabilitását, biztonságát és a közös érdekek érvényesülését, valamint a két ország harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését. A jelenlegi programban Magyarország és Szerbia a fenti IPA komponens keretein belül működik együtt, közösen felállított intézményi alapokra építkezve. A program lebonyolítása közös pénzügyi forrásból egységes szerkezetben történik, közös döntéshozatal alkalmazásával.

A határon átnyúló közvetlen hatás biztosítása érdekében a projektekbe a határ menti terület magyar és szerb oldaláról egyaránt be kell vonni partnereket. A projekteket az ún. közös együttműködési kritériumok szerint kell tervezni és végrehajtani: közös tervezés, közös humán erőforrás, közös finanszírozás, illetve közös projekt-végrehajtás. A projektek eredményeinek hatást kell gyakorolnia a határ mindkét oldalára.”